Chuyên trang Du học Nhật Bản của Công ty tư vấn du học AMEC

Altogether and all together

Altogether and all together

Hai từ này nhìn có vẻ giống giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau đó! Khi sử dụng không chú ý chúng ta có thể bị nhầm lẫn 🙂

Altogether là trạng từ, có nghĩa :nhìn chung , bao …