Downstairs And Upstairs

 Downstairs : “Didn’t you hear me pounding on the ceiling ?”

Upstairs : “Oh, that’s all right. We were making a lot of noise ourselves”.

Chuyện cư xá

Nhà tầng dưới : – Tôi nện lên trần nhà thế mà anh không nghe à ?

Nhà tầng trên: – Ồ, không sao đâu. Chính bọn tôi cũng đang làm inh ỏi cả lên đây này.