Chuyên trang Du học Nhật Bản của Công ty tư vấn du học AMEC

du hoc my

Altogether and all together

Hai từ này nhìn có vẻ giống giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau đó! Khi sử dụng không chú ý chúng ta có thể bị nhầm lẫn 🙂

Altogether là trạng từ, có nghĩa :nhìn chung , bao …

Cách sử dụng Would like

– Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì.

Ex: Would you like to dance with me?
– Không dùng do you want khi mời mọc người khác.
– Trong tiếng …

Will show him

A young lady came home from a date, rather said. She told her mother,

– “Anthony proposed to me an hour ago.”
– “ Then why are you so sad?” her mother asked.

Like a gentleman?

Dick was seven years old, and his sister, Catherine, was five. One day their mother took them to their aunt’s house to play while she went to the big city to buy some new clothes.

The children played for …

«12