Hàng trăm người chết trong thảm họa động đất-sóng thần Nhật Bản

3178916783 b507bcaf56 m Hàng trăm người chết trong thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản

Sendai – Hàng trăm chết trong thảm họa động đất-sóng thần Nhật Bản
Điều

bởi Paul