Học bổng du học Nhật Bản : Chương trình học bổng UNESCO

hoc bong unesco keizo obuchi Học bổng du học Nhật Bản : Chương trình học bổng UNESCODu học Nhật Bản – Với mục tiêu hỗ trợ tính sáng tạo và đột phá của các sinh viên trong 4 lĩnh vực phát triển nhất định của UNESCO, dưới sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản, chương trình thu hút nhiều Sinh viên khắp các Quốc gia kề từ thời điểm sáng lập chương trình-năm 2000.

Số lượng: Khoảng 20 học bổng du học/năm cho ứng viên đến từ các nước đang phát triển (ưu tiên cho ứng viên các nước kém phát triển)

Đơn vị tài trợ: Chính phủ Nhật Bản

Các chuyên ngành nghiên cứu: các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực: Môi trường (đặc biệt là công nghệ nước, các vấn đề về nước sạch, Thay đổi khí hậu, Khả năng xây dựng ở các nước đang phát triển), Trao đổi văn hóa, Công nghệ thông tin và giao tiếpGiải pháp hòa bình cho các xung đột

Tiêu chuẩn tham gia: tối đa 2 thành viên nộp từ các Ủy ban Quốc gia và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Là các ứng viên sau Đại học, đã có bằng Thạc sĩ Quản lí, Thạc sĩ Khoa học hoặc tương đương. Phải nghiên cứu một trong 4 chuyên ngành nêu ở trên

– Ứng viên phải là những người có cam kết chắc chắn và những người có khả năng đóng góp tích cực cho đất nước.

– Ứng viên phải ít hơn 40 tuổi ( Những người sinh trước 1 tháng 2 năm 1972 sẽ không đủ điều kiện)

– Các Thành viên được lựa chọn phải tiến hành nghiên cứu dưới sự điều hành của 1 chuyên gia giám sát học tập tại học viện chủ quản. Việc xác nhận từ chuyên gia giám sát là bắt buộc.

– Ưu tiên cho các trường hợp sau: Ứng viên là Phụ nữ, ứng viên từ các nước chậm phát triển (LDCs), các nhà nghiên cứu Palestine.

– Ứng viên phải thành thạo việc đọc và viết ngôn ngữ hướng dẫn trong nghiên cứu/học tập của quốc gia được đề xuất

– Phải có sức khỏe tốt (tinh thần và thân thể)

Điều kiện nhận đơn:

Lĩnh vực nghiên cứu: Các chuyên ngành đã nêu ở trên

Thời gian nghiên cứu: tối thiểu 3 tháng, tối đa 9 tháng

Ngày có thể bắt đầu: bất kì thời điểm nào từ tháng 9 năm 2012 trở đi

Hạn chót hoàn thành nghiên cứu: cuối tháng 12 năm 2013

Nơi học tập: một hoặc 2 quốc gia ở nước ngoài

Thứ tự nghiên cứu: dưới sự giám sát của chuyên gia ở học viện chủ quản

Thủ tục nộp đơn:

– Tất cả các đơn nộp phải bao gồm thông tin theo mẫu của Chương trình học bổng UNESCO

– Ủy ban Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn ứng viên có nguyện vọng nộp đơn tới UNESCO

– Địa chỉ nhận đơn: Section of Participation Programme and Fellowships, UNESCO, 7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP. Gửi trước một bản copy tới địa chỉ fax: 33.1.45.68.55.03.

Hạn chót nhận đơn: 13 tháng 1 năm 2012

Nội dung cụ thể cần có trong đơn: xem cụ thể trong link phía dưới

(Lưu ý các chi phí không hợp lệ cần tránh trong phần nội dung).

Các tiêu chí đánh giá: sẽ xem xét các đề nghị nghiên cứu có kế hoạch tốt dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, đột phá, phù hợp và cam kết cung cấp kiến thức cho 4 chuyên ngành đề cập ở trên.

Giá trị học bổng:

– Học bổng trị giá tối đa từ 6000 tới 10000US$ sẽ được trao cho ứng viên trúng tuyển. Học bổng sẽ chi trả chi phí nghiên cứu và không được chuyển nhượng.

– Các chi phí khác sẽ không được xem xét và học bổng hay phần thưởng sẽ không được bổ sung.

Lưu ý:

– Ứng viên được lựa chọn sẽ nhận được Giấy chứng nhận phần thưởng

– Ứng viên không được thông báo trước 1 tháng 9 năm 2012 thì đơn đã bị loại.

– Thông tin sau khi kết thúc học bổng được khuyến khích phổ biến.mà không cần phê duyệt của UNESCO

– Ứng viên được yêu cầu ghi nhận sự hỗ trợ của UNESCO/Chương trình học bổng cho nghiên cứu viên trẻ Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản cũng như gửi một bản copy báo cáo và/hoặc các bài viết in tới các cơ quan này để có thông tin.

– Người được hưởng lợi từ chương trình phải nộp bản báo cáo tạm thời và cuối cùng trình bày kết quả nghiên cứu được tiếp quản. Ứng viên cần nộp tới UNESCO một bản tóm tắt một trang cùng với báo cáo sẽ được đăng tải và phổ biến rộng rãi bởi UNESCO.

Các nước và vùng lãnh thổ được mời gửi ứng viên: Xem cụ thể trong link

Thông tin chi tiết có tại portal.unesco.org

Nguồn : Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·