Học bổng toàn phần ngắn hạn tại Nhật Bản dành cho nữ sinh

Học bổng của Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW) nhằm hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên có nguyện vọng và nhu cầu muốn tiếp tục việc nghiên cứu tại Nhật Bản.

Thông tin có thể bạn quan tâm:

Study in Japan Học bổng toàn phần ngắn hạn tại Nhật Bản dành cho nữ sinh

Đơn vị cấp học bổng: Hội Nữ sinh Đại học Nhật Bản (JAUW).

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: Tối đa 2 suất học bổng.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong vòng từ 5-6 tháng trong giai đoạn 9/2016-3/2017.

Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần, trị giá từ 700.000 đến 1.000.000 yên.

Lưu ý: Ứng viên được nhận học bổng sẽ được thông báo kết quả qua email vào đầu tháng 06/2016. Đến khoảng giữa tháng 6, tên của các ứng viên được nhận học bổng sẽ được đăng trên trang web chính thức của JAUW. Đối với các ứng viên khác, kết quả chính thức sẽ đợc thông báo qua email vào cuối tháng 6/2016.

http://www.jauw.org/english/fellowship.html

Yêu cầu: (1) Ứng viên đã có bằng Thạc sĩ và hiện đang làm ở các ngành tư nhân hoặc ứng viên là sinh viên/giảng viên/nhà nghiên cứu đã có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật hoặc tương đương; chấp nhận hồ sơ đến từ ứng viên Sau Tiến sĩ tuy nhiên những hồ sơ đó sẽ không được ưu tiên so với các bộ hồ sơ khác.
(2) Ứng viên là phụ nữ thuộc bất kì quốc tịch nào ngoại trừ Nhật Bản, hiện đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản;
(3) Ứng viên phải chủ động Tìm kiếm trường Đại học mà mình muốn thực hiện nghiên cứu và được trường chấp thuận cho 1 vị trí nghiên cứu trong trường.
(4) Ứng viên phải giải thích rõ ràng được tầm quan trọng của việc sang Nhật trong quá trình tiếp tục chương trình nghiên cứu, và nghiên cứu này của ứng viên sẽ đóng góp cho Việt Nam ra sao.

Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2016

Phương thức nạp đơn: Bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm các tài liệu sau:
– 5 bản sao đơn đăng kí học bổng 1 (Thông tin cá nhân). Download tại đây: http://www.jauw.org/english/fellow/2016acceptanceletterform/2016part1.zip
– 5 bản sao đơn đăng kí học bổng 2 (Đề xuất nghiên cứu và các thông tin liên quan). Download tại đây: http://www.jauw.org/english/fellow/2016acceptanceletterform/2016part2.zip
– 3 thư giới thiệu (tham khảo mục 6 trong đơn đăng kí học bổng 1): Các bức thư cần phải có chữ kí của người giới thiệu và được để trong phong bì dán kín.
– Thư chấp thuận cho theo học của người giám sát nghiên cứu tại trương Đại học mà ứng viên có nguyện vọng muốn hợp tác nghiên cứu. Download mẫu thư chấp thuận tại đây: http://www.jauw.org/english/fellow/2016acceptanceletterform/letterform.zip
– Giấy khám sức khỏe bằng tiếng Anh, trong đó ghi rõ là bạn có đầy đủ sức khỏe để có thể tham gia nghiên cứu trong toàn thời gian ở Nhật Bản.
– Ảnh chân dung cỡ 3.5cm x 4.5 cm
Hồ sơ cần gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:
International Fellowship Committee
Japanese Association of University Women
11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0017,
JAPAN

Xem thêm thông tin: http://www.jauw.org/english/fellowship.html

Chí Nam – tổng hợp

Từ khóa: