Chuyên trang Du học Nhật Bản của Công ty tư vấn du học AMEC

hoc vi

Du học Nhật Bản: Những học vị được công nhận?

Học vị được công nhận ở Nhật Bản

Hỏi: Những học vị có thể nhận được ở các trường của Nhật Bản ?
Đáp:
(1) Cử nhân
Là học vị cấp cho những người tốt nghiệp đại học. Điều kiện để tốt …