Hokkaido là Japans Frontier Du lịch cuối

3734730934 56344c0daf m Hokkaido là Japans Frontier Du lịch cuối

Sapporo – Hokkaido Japans Frontier Du lịch
Điều

Jeff dây

default2 Hokkaido là Japans Frontier Du lịch cuối

Đây là một chuyến đi tôi đã Sapporo ở Hokkaido. Các thành phố: Susukino.