Chuyên trang Du học Nhật Bản của Công ty tư vấn du học AMEC

hop tac dao tao dai hoc

Việt Nam – Nhật Bản hợp tác thúc đẩy đào tạo giữa đại học và doanh nghiệp

Du học Nhật Bản: Nhằm thúc đẩy hợp tác về đào tạo giữa các trường đại học, các doanh nghiệp và các tổ chức với mục đích hướng tới phát triển toàn diện nguồn nhân lực bậc cao ở châu Á, tháng 6.2011.

Mạng …