Ít nhất một ngàn sợ chết trong thảm họa động đất-sóng thần Nhật Bản

3722163313 f83d00be7d m Ít nhất một ngàn sợ chết trong thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản

Sendai – Ít nhất một ngàn người thiệt mạng trong thảm họa động đất-sóng thần Nhật Bản
Điều

bởi Paul